Direct een afspraak maken?

Klik hier 

Carel Jan van der Heide

Mijn naam is Carel Jan van der Heide en als aanvankelijk algemeen fysiotherapeut stond ik aan de wieg van de bekkenfysiotherapie in Nederland en organiseerde in samenwerking met urologen, gynaecologen, chirurgen en internisten MDL de eerste nascholingscursussen voor fysiotherapeuten op dit nieuwe vakgebied in de jaren 80. Tot op heden ben ik opleider van fysiotherapeuten, co-assistenten, huisartsen en specialisten en nam ik deel aan wetenschappelijk onderzoek in het UMC Groningen, over plasklachten van mannen boven de 50 jaar.

Ik ben medeoprichter van de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie NVFB, een dochtervereniging van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie KNGF.

Ik ben werkzaam in eigen praktijk Expertisecentrum Bekkenbodem in Amsterdam, Den Haag, Baarn en Arnhem, uitsluitend als bekkenfysiotherapeut en in directe samenwerking met huisartsen en medisch specialisten.
Hierdoor en door mij inhoudelijk te blijven ontwikkelen heb ik een schat van ervaring en expertise opgebouwd, die resulteren in een snelle diagnostiek en een kortdurende effectieve behandeling van jouw specifieke klachten, ook al bestaan deze al jarenlang.

Het uitvoeren van eenmalige evaluaties van bekken- en bekkenbodemproblematiek en het geven van second opinions behoren tot mijn dagelijkse praktijk, evenals pre- en postoperatieve begeleiding bij urologische, gynaecologische, chirurgische en proctologische ingrepen.

MIJN KWALIFICATIES en LIDMAATSCHAPPEN

Ik ben een geregistreerde bekkenfysiotherapeut en tevens een geregistreerde algemeen fysiotherapeut. Deze registraties zijn te vinden in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR).
Ik ben lid van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie KNGF en van de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie NVFB.

Ik ben deelnemer in de klachtenregeling van deze verenigingen.

Bekkenbodem Expertise is een merknaam van PelviFysio praktijk voor fysiotherapie, dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58031960.